Termeni si Conditii

Accesand si navigand pe acest site acceptati Termenii si Conditiile de utilizare detaliate mai jos.

Toate informatiile continute in acest site sunt proprietatea S.C GLOBAL PROVIDER HRC S.R.L. care isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nicio informare prealabila. Toate drepturile referitoare la continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de S.C. GLOBAL PROVIDER HRC S.R.L.

Este interzisa copierea, modificarea, distribuirea, publicarea sau utilizarea continutului site-ului in orice scop fara confirmarea scrisa din partea S.C. GLOBAL PROVIDER HRC S.R.L.

Termenii si conditiile de mai jos se aplica tuturor comenzilor plasate prin site-ul www.gastromarket.ro si pot fi modificate doar prin acordul in scris al partilor.


1. Preturile Echipamentelor si utilajelor

Site-ul www.gastromarket.ro nu este un magazin on-line si nu vinde conform legislatiei aplicabila unui magazin on-line. Siteul are rol de prezentare si informare si nu creaza obligatii contractuale. Cosul de cumparaturi are rolul doar de a ne transmite cererea Dvs. de oferta .
Produsele prezentate pe site sunt cu titlu informativ, descrierile si pozele aferente produselor fiind cu titlu informativ. Preturile, descrierile si detaliile prezentate pe site sunt cu titlu informativ, si nu creeaza obligatii contractuale intre GLOBAL PROVIDER HRC Srl si vizitatorii site-ului. Preturile, descrierile produselor, pozele, manualele tehnice si orice alte informatii prezentate pe site se pot schimba in orice moment, fara notificarea prealabila. Codurile produselor prezente pe site sunt coduri interne si sunt atribuite de GLOBAL PROVIDER HRC S.R.L.

Preturile din acest site sunt exprimate in euro fara TVA.

Comanda minima 60 euro fara tva.

Plata se efectueaza in lei, la cursul leu/Euro al BNR + 1,5% valabil la data efectuarii platii. Plata se efectueaza prin transfer bancar (cu ordin de plata), in contul bancar al Vanzatorului sau, cu acordul Vanzatorului si in conditiile legii, in numerar, direct Vanzatorului. Plata se efectueaza cu respectarea stricta a datelor de scadenta. Daca intre ziua facturarii si ziua platii cursul are o variatie mai mare de 2% se va putea refactura diferenta.

In cazul in care unele produse au pretul incorect GLOBAL PROVIDER HRC are dreptul sa anuleze in orice moment orice comanda pentru aceste produse. In cazul in care Cumparatorul a platit o parte/sau integral GLOBAL PROVIDER HRC va returna in termen de 48 de ore suma integrala platita de acesta.

 

Proprietatea bunurilor se transfera CUMPARATORULUI numai in momentul incasarii integrale, de catre VANZATOR a tuturor obligatiilor materiale ale CUMPARATORULUI care decurg din acest contract.

 

CUMPARATORUL poate sa refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate sau nu corespund celor comandate. Refuzul unor bunuri nu il scuteste pe CUMPARATOR de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza. Odata ce CUMPARATORUL a acceptat bunurile potrivit acestei Sectiuni, nu poate revoca acceptarea la o data ulterioara. In situatia in care bunurile sunt refuzate de catre CUMPARATOR din motive ce tin exclusiv de culpa VANZATORULUI, acesta din urma are obligatia de a inlocui bunurile neconforme intr-un termen de maxim 45 de zile de la refuzul CUMPARATORULUI, platind si o penalitate de 0,1% pe zi intarziere din valoare marfurilor neacceptate, pana la executare in totalitate a obligatiei asa cum a fost asumate.

 

.La data si locul livrarii, riscurile se transfera CUMPARATORULUI. La data si locul livrarii bunurilor, Cumparatorul este obligat sa efectueze receptia cantitativa a bunurilor, apoi partile vor completa Procesul-Verbal de Receptie. Completarea fara obiectiuni a Procesului-Verbal de Receptie atesta efectuarea receptiei cantitative a bunurilor. VANZATORUL poate livra bunurile CUMPARATORULUI inainte de data finala de livrare stabilita prin contract, cu conditia notificarii anterioare a CUMPARATORULUI in acest sens si conditionat de acceptul acestuia.

 

.Incarcarea bunurilor in vederea transportului se efectueaza cu personal propriu si pe cheltuiala proprie a Vanzatorului. Transportul bunurilor se executa pe raspunderea si pe cheltuiala exclusive ale Cumparatorului. Descarcarea acestora la Adresa de Instalare, punerea pe pozitie si depozitarea bunurilor la aceasta Adresa de Instalare se executa pe raspunderea si pe cheltuiala exclusive ale Cumparatorului. Cumparatorul este obligat sa efectueze toate aceste operatiuni in asemenea conditii incat, in momentul punerii in functiune a bunurilor, acestea sa fie in aceeasi stare fizica in care au fost aduse de catre Vanzator, in caz contrar Vanzatorul avand dreptul de a amana sau refuza punerea in functiune a bunurilor. Transportul nu include operatiunile de descarcare si punerea pe pozitie a utilajelor.

 

In cazul in care Cumparatorul intarzie executarea obligatiei de receptionare si ridicare a bunurilor mai mult de 15 zile calendaristice de la data notificarii scrise a sosirii bunurilor in depozitele vanzatorului, acesta isi rezerva dreptul de a solicita penalitati de intarziere, reprezentand contravaloarea depozitarii bunurilor de catre Vanzator, in cuantum de 10 Euro/ m.p./zi depozitare, in functie de totalul suprafetei de depozitare ocupate de bunuri. Contravaloarea acestor daune se achita de catre Cumparator pana la data receptiei ulterioare a bunurilor, in caz contrar operatiunile de livrare si receptie fiind sistate pana la data indeplinirii ei.

 

In cazul in care Cumparatorul refuza sa primeasca bunurile la data si locul receptiei acestora, fara a invoca o culpa a Vanzatorului, acesta din urma respectand toate obligatiile contractuale ( inclusiv dar fara a se limita la : respectarea termenului de livrare, livrarea echipamentelor in cantitatea si calitatea contractata si fara defectiuni), Vanzatorul este indreptatit sa rezilieze unilateral contractul si sa retina suma reprezentand avansul, cu titlu de daune-interese.

 

VANZATORUL nu raspunde pentru daunele aduse cumparatorului prin nelivrarea la timp a utilajelor decit in limita majorarilor de intirziere. La data si locul livrarii, riscurile se transfera CUMPARATORULUI. VANZATORUL a luat insa la cunostiinta ca termenul de livrare constituie un element hotarator pentru CUMPARATOR la incheierea prezentului contract, motiv pentru care VANZATORUL isi ia angajamentul sa nu depaseasca 30 de zile.

 

OBLIGATIILE VANZATORULUI

Vanzatorul se obliga:

- sa livreze Cumparatorului bunurile, in conditiile si conform procedurii specificate in contract, impreuna cu urmatoarele documente: Proces-Verbal de Receptie si/sau Aviz de expeditie, Certificat de Garantie.

- sa garanteze bunurile contra viciilor ascunse;

- sa efectueze punerea in functiune a bunurilor la Adresa de Instalare indicata in prezentul contract si anume:

___________________________________________________________________________________________

- sa efectueze gratuit, ori de cate ori este necesar, in perioada de garantie a bunurilor, lucrarile de service, in conditiile si conform procedurii specificate in contract.

 

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Cumparatorul se obliga:

- sa execute, la termenele, in cuantumul si in conditiile prevazute in cuprinsul contractului, toate obligatiile de plata datorate Vanzatorului;

- sa efectueze receptia bunurilor la data, locul, si in conditiile stabilite in contract;

- sa asigure Vanzatorului, la Adresa de Instalare, toate conditiile prealabile instalarii specificate in cuprinsul contractului.

 

MONTAJUL BUNURILOR

Bunurile vor fi puse in functiune la Adresa de Instalare, exclusiv de catre sau in prezenta personalului tehnic specializat al Vanzatorului. Sunt exceptate de la aceasta obligatie numai bunurile care se alimenteaza exclusiv la curent electric (220 V), cumparatorul avand intreaga raspundere pentru buna functionare a instalatiei electrice si a modului de racordare. Orice schimbare ulterioara a locatiei (Adresei de Instalare) acestor bunuri se va efectua sub rezerva indeplinirii obligatiilor prevazute in cuprinsul prezentului capitol. Toate cheltuielile generate de punerea in functiune a bunurilor la noua locatie cad in sarcina exclusiva a Cumparatorului. Vanzatorul este obligat sa comunice Cumparatorul tatele tehnice ale echipamentelor astfel incat Cumparatorul sa poata efectua toate lucrarile necesare in vederea instalarii.

 

La data si locul punerii in functiune, dupa terminarea acestei operatiuni, partile incheie Procesul-Verbal de Punere in Functiune. La data solicitarii punerii in functiune a bunurilor, Cumparatorul garanteaza ca incinta dispune cumulativ de TOATE dotarile specificate in Nota de Conformitate a Conditiilor de Montaj intrucat existenta acestora reprezinta o conditie esentiala pentru executarea operatiunilor de punere in functiune. Cumparatorul este obligat sa intreprinda, pe cheltuiala si pe raspunderea sa exclusiva, toate operatiunile si verificarile necesare pentru a se asigura de existenta dotarilor. In functie de tipul si/sau caracteristicile particulare ale bunurilor cumparate, conditiilor enumerate in cuprinsul prezentei definitii li se pot adauga si altele, comunicate Cumparatorului prin instiintari scrise la adresa de corespondenta specifiacta in contract. In principiu, dotarile necesare instalarii sunt:

- in cazul bunurilor alimentate cu curent electric: distanta dintre sursa de alimentare cu energie electrica si locul punerii in functiune a bunurilor trebuie sa fie de maxim 2,0 m, distanta dintre centura de impamantare si locul punerii in functiune a bunurilor trebuie sa fie de maxim 2,0 m, iar voltajul sursei de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie de 220V / 380V in curent alternativ;

- in cazul bunurilor alimentate cu apa: distanta dintre sursa de alimentare cu apa si locul punerii in functiune a bunurilor trebuie sa fie de maxim 1,5 m, iar debitul asigurat de catre sursa de alimentare cu apa trebuie sa fie de minim 1,5 bar;

- in cazul bunurilor alimentate cu gaz metan: presiunea constanta a gazului asigurata pentru functionarea normala a bunurilor ce urmeaza a fi puse in functiune trebuie sa fie de minim 20 mb la debitul insumat al consumatorilor, iar operatiunile de racordare la reteaua locala de gaz metan trebuie efectuata numai de catre personalul specializat al unei institutii acreditate, conform prevederilor legislatiei romane in vigoare.

Nota de Conformitate a Conditiilor de Montaj reprezinta documentul care informeaza Cumparatorul asupra conditiilor prealabile instalarii specifice fiecarui bun. Aceasta se intocmeste in scris de Vanzator si se remite Cumparatorului in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si obliga Cumparatorul la verificarea existentei si indeplinirea conditiilor prealabile instalarii specifice bunurilor. Nota de Conformitate a Conditiilor de Montaj se dateaza si inapoiaza Vanzatorului de catre Cumparator cel tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de data punerii in functiune si numai daca sunt indeplinite toate conditiile prealabile instalarii la urmatoarea adresa: contact@gastromarket.ro . Aceasta certifica ca incinta dispune cumulativ de TOATE dotarile specificate in Nota de Conformitate a Conditiilor de Montaj prin semnatura si stampila Cumparatorului.

 

Orice costuri suplimentare generate de solicitarea de punere in functiune de catre Cumparator fara ca incinta sa dispuna cumulativ de TOATE dotarile specificate in prezentul articol (ex. Costuri aferente deplasarii inutile a personalului tehnic al vanzatorului – transport, cazare, diurna) vor fi suportate de Cumparator.

 

Procesul-Verbal de Punere in Functiune – reprezinta documentul doveditor al efectuarii operatiunilor de punere in functiune; certifica faptul ca, la data punerii in functiune, bunurile functioneaza la parametrii specificati in documentele tehnice ale producatorului bunurilor.

 

Punerea in functiune este executata de Vanzator si reprezinta totalitatea operatiunilor de conectare a utilajelor la instalatiile de apa, de scurgere si la instalatiile electrice. Toate utilitatile vor fi asigurate de Cumparator Elementele de racordare (tevi, tubulatura de scurgere, racorduri flexibile de apa, robineti, prize 220V, prize si stechere 380V, centura de impamantare, sigurante pa circuitele de alimentare) vor fi asigurate de Cumparator. Executia tubulaturii pentru hota si montarea acesteia pe pozitie, se asigura de catre Cumparator conform specificatiilor tehnice furnizate de Vanzator. Punerea in functiune include operatiuni de: proba, reglaje, verificarea functionarii in parametrii normali a echipamentelor si instruirea personalului care le exploateaza. Punerea in functiune nu include operatiuni de : fixare a echipamentelor pe pereti de rigips, pe tavan fals, lucrari de perforari de ziduri, spargeri de pereti, demontare si asamblare utileje, demontare si asamblare geamuri sau usi in vederea accesului echipamentelor in spatiile de amplasare.

 

CUMPARATORUL pe cheltuiala acestuia va obtine singur toate autorizatiile de functionare si aprobarile necesare montajului utilajelor furnizate de VINZATOR.

 

GARANTIA BUNURILOR

Termenul de garantie acordat bunurilor este cel specificat in Certificatul de Grantie. Termenul de garantie incepe de la data punerii in functiune a bunurilor, inscrisa in Procesul-Verbal de Punere in Functiune, dar cel mai tarziu dupa 10 zile de la data livrarii. Termenul de garantie este de 12 luni.

 

Garantia include valoarea pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie precum si contravaloarea manoperei pentru reparatiile executate in perioada de garantie.

 

Bunurile beneficiaza de garantie numai daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:

- defectiunea aparuta este notificata in scris Vanzatorului;

- punerea in functiune a bunurilor a fost efectuata in conditiile prezentului contract;

- procesul-Verbal de Punere in Functiune este datat, semnat si stampilat de catre ambele parti contractante;

- in cazul schimbarii Adresei de Instalare, punerea in functiune a bunurilor s-a efectuat exclusiv de catre personalul specializat al Vanzatorului;

- pe intreaga perioada de garantie, bunurile sunt folosite conform Instructiunilor de Utilizare, conform instructajului efectuat, la data punerii lor in functiune, de catre personalul tehnic specializat al Vanzatorului si conform destinatiei lor;

- ori de cate ori se solicita interventii tehnice asupra bunurilor aflate in garantie, aceste interventii se efectueaza exclusiv de catre personalul tehnic specializat al Vanzatorului sau terti autorizati in scris de acesta;

- defectiunea nu s-a datorat actiunii unor agenti exteriori;

 

Nerespectarea de catre Cumparator a oricareia dintre conditiile de la articolul precedent atrage automat pierderea garantiei, reparatiile ulterioare cazand, in acest caz, in sarcina si cheltuiala exclusiva a Cumparatorului.

De asemenea garantia se pierde: In cazul instrainarii sau inchirierii bunurilor, in cazul neplatii facturii sau ratelor, daca utilajele sunt achizitionate in rate, in cazul defectiunilor datorate instalatiilor electrice necorespunzatoare, subdimensionate sau a variatiilor de tensiune, in cazul amplasarii utilajelor in locuri necorespunzatoare, neprotejarii lor si a neasigurarii unei temperaturi ambiante sub 25 C in cazul utilajelor sau instalatiilor frigorifice, in cazul suprasolicitarii utilajelor (supraincarcarea sau utilizarea acestora in afara parametrilor indicati de producator) in cazul unor defectiuni cauzate de intreruperi intamplatoare, fise deteriorate, sigurante arse si alte inconveniente datorate factorilor externi si neglijentei utilizatorului, in cazul interventiilor sau reparatiilor executate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate.

 

In perioada de garantie precum si ulterior acestei perioade, Vanzatorul poate asigura Cumparatorului, contra-cost, prestarea serviciilor de intretinere si verificare a bunurilor, prin personal tehnic specializat, in temeiul unui contract de prestari servicii.

 

Dupa expirarea perioadei de garantie, Vanzatorul poate presta servicii de reparatie a bunurilor in temeiul unui contract de service post-garantie incheiat intre parti.

 

FORTA MAJORA

Se considera clauze de forta majora unul din urmatoarele evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si alte evenimente asa cum sunt definite de legea romana in vigoare. Partea care invoca evenimentul mai-sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vedere limitarii consecintelor respectivului eveniment.

 

Daca in termen de 30 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

 

 

SC GLOBAL PROVIDER HRC SRL,

Cod fiscal: RO 26656450

J40/2756/2010

Cu sediul in Str. Candiano Popescu, nr 79, sector 4, Bucuresti, Romania

tel: 0720 372 800

© 2015 - 2020 GastroMarket.ro | Termeni si Conditii | Politica de Confidentialitate